"defy time" — Słownik kolokacji angielskich

defy time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeciwstaw się czasowi
  1. defy czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Television cooks defy time, and they are immune to the unforeseen.

    Podobne kolokacje: