"definitely hear" — Słownik kolokacji angielskich

definitely hear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z pewnością słysz
  1. hear czasownik + definitely przysłówek
    Luźna kolokacja

    "But now I'll most definitely hear what other teams have to offer."

powered by  eTutor logo