"defense post" — Słownik kolokacji angielskich

defense post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta obrony
  1. defense rzeczownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The first settlements, similar to those under Labor Governments, were isolated defense posts, with armed farmers tilling fields.

    Podobne kolokacje: