"defeat during the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): porażka podczas pory roku
  1. defeat czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Australia had just defeated India 3-2 at home during the 1977-78 season.

powered by  eTutor logo