Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"decision to release" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): decyzja do zwolnienia
  1. release czasownik + decision rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This may have been another factor in the decision to release him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo