Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"decide to focus" — Słownik kolokacji angielskich

decide to focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdecyduj się skupić
  1. decide czasownik + focus czasownik
    Zwykła kolokacja

    The investigation decided to focus on cases from 1946 to 1956 only.

    Podobne kolokacje: