ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"decide focus" — Słownik kolokacji angielskich

decide focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozstrzygnij nacisk
  1. decide czasownik + focus czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In reaction to the 1998 election defeat the party decided to abandon national politics and focus on the municipal level.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo