"daylight time" — Słownik kolokacji angielskich

daylight time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas dzienny
  1. daylight rzeczownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We should also consider adding a week of daylight time in the fall.

    Podobne kolokacje: