"date to season" — Słownik kolokacji angielskich

date to season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): data do pory roku
  1. date czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He has hit safely in 59 of 61 games dating to last season.

powered by  eTutor logo