PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"darkly funny" — Słownik kolokacji angielskich

darkly funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponuro zabawny
  1. darkly przysłówek + funny przymiotnik
    Luźna kolokacja

    But they never really got the chance to make something as cynical, satirical and darkly funny as this again.

    Podobne kolokacje: