"dangerous time" — Słownik kolokacji angielskich

dangerous time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niebezpieczny czas
  1. dangerous przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Summer is the most dangerous time of the year for kids."

    Podobne kolokacje: