ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dangerous sport" — Słownik kolokacji angielskich

dangerous sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niebezpieczny sport
  1. dangerous przymiotnik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It brought into question the safety procedures that rule a dangerous sport.

powered by  eTutor logo