"dance one's way" — Słownik kolokacji angielskich

dance one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taniec czyjś droga
  1. dance czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Dancing his way through the queue was a man on two wheels.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo