"damp shadow" — Słownik kolokacji angielskich

damp shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wilgotny cień
  1. damp przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Within the edges of damp shadows of side yards are hovering children nearly sick with joy of fear, who watch the unguarding of a telephone pole.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo