"daily affair" — Słownik kolokacji angielskich

daily affair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): codzienne wydarzenie
  1. daily przymiotnik + affair rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    After all, this is a city in which detours are a daily affair.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo