"długość całkowita" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "długość całkowita" po polsku

"długość całkowita" — Słownik kolokacji angielskich

total length kolokacja
  1. total przymiotnik + length rzeczownik = długość całkowita
    Bardzo silna kolokacja

    The total length of the series was about 15 hours.

overall length kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): długość całkowita
  1. overall przymiotnik + length rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The overall length of the project was given in the example as 17 days.