"length" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

length rzeczownik

rzeczownik + length
Kolokacji: 118
body length • shell length • length of several km • length of several cm • length of several mm • length of one's arm • ...
length + rzeczownik
Kolokacji: 27
length album • length scale • feature length film • length studio album • feature length documentary • ...
length + czasownik
Kolokacji: 31
length varies • length depends • length makes • length ranges • length increases • ...
czasownik + length
Kolokacji: 59
win by several lengths • hold at one's length • keep at one's length • give a length • vary in length • extend the length • ...
przymiotnik + length
Kolokacji: 139
entire length • great length • total length • full length • short length • average length • overall length • focal length • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. entire length = cała długość entire length
2. great length = wielka długość great length
  • The total length of the series was about 15 hours.
  • The total length of the wall is a little over six miles.
  • The total length of the movement is around eight minutes.
  • Total length of service - 44 years and 4 months.
  • The online cut of the film is 34 minutes in total length.
  • The total length of the line was 2 miles 1204 yards.
  • The total length of this wall was about 2,123 yards.
  • At an expected total length of well over 2,000 pages?
  • The total length of the project is approximately 1.5 miles long.
  • On this basis, the total length of the river is 90.2km.
5. short length = krótka długość short length
6. average length = długość średnia average length
8. focal length = odległość ogniskowa focal length
9. considerable length = znaczna długość considerable length
10. equal length = równa długość equal length
11. whole length = cała długość whole length
12. long length = duża długość long length
13. different length = inna długość different length
14. extraordinary length = niezwykła długość extraordinary length
15. extreme length = ekstremalna długość extreme length
16. standard length = znormalizowana długość standard length
17. original length = pierwotna długość original length
18. certain length = pewna długość certain length
19. extra length = wyjątkowa długość extra length
20. right length = prawa długość right length
21. minimum length = minimalna długość minimum length
22. similar length = podobna długość similar length
23. variable length = zmienna długość variable length
przyimek + length
Kolokacji: 21
in length • at one's length • throughout one's length • within one's length • to lengths • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.