"current time" — Słownik kolokacji angielskich

current time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas bieżący
  1. current przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The government is doing the right thing at the current time.

    Podobne kolokacje: