"current text" — Słownik kolokacji angielskich

current text kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny tekst
  1. current przymiotnik + text rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The current text was chosen some time after the 1966 coup in Ghana.

    Podobne kolokacje: