BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Greek text" — Słownik kolokacji angielskich

Greek text kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Grecki tekst
  1. Greek przymiotnik + text rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And what can you tell me about the Greek text?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo