"current strain" — Słownik kolokacji angielskich

current strain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne obciążenie
  1. current przymiotnik + strain rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The current epidemic strain evolved at the beginning of the 20th century - probably between 1908 and 1943.

    Podobne kolokacje: