"great strain" — Słownik kolokacji angielskich

great strain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielkie obciążenie
  1. great przymiotnik + strain rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the last two weeks, as friends say, he has been under great strain.

    Podobne kolokacje: