"financial strain" — Słownik kolokacji angielskich

financial strain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): finansowe obciążenie
  1. financial przymiotnik + strain rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The final blow to the government was a decision to cut the pay of its army in response to financial strains.