"current shift" — Słownik kolokacji angielskich

current shift kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna zmiana
  1. current przymiotnik + shift rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The current shift in Russia's foreign policy is the result of various factors.

    Podobne kolokacje: