"major shift" — Słownik kolokacji angielskich

major shift kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważna zmiana
  1. major przymiotnik + shift rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, since 1950 the city has seen a major shift in its population to the suburbs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo