"current settlement" — Słownik kolokacji angielskich

current settlement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne porozumienie
  1. current przymiotnik + settlement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Those that remained were joined in 1981 by a new group, and the current settlement was established.