"current inhabitant" — Słownik kolokacji angielskich

current inhabitant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny mieszkaniec
  1. current przymiotnik + inhabitant rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Its current inhabitants are predominantly Alawites and agriculture is the chief source of income for the village.

powered by  eTutor logo