"current gap" — Słownik kolokacji angielskich

current gap kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna luka
  1. current przymiotnik + gap rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And the current gap between the parties is actually smaller than it seems.

    Podobne kolokacje: