"large gap" — Słownik kolokacji angielskich

large gap kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża przerwa
  1. large przymiotnik + gap rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "The effect has been to open large gaps in our operating budget."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo