"current department" — Słownik kolokacji angielskich

current department kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny departament
  1. current przymiotnik + department rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "But the current department, except by virtue of its afterglow, cannot reasonably be considered top-ranked."