"department" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

department rzeczownik

rzeczownik + department
Kolokacji: 398
State Department • Justice Department • U.S. Department • Police Department • Commerce Department • fire department • ...
department + rzeczownik
Kolokacji: 65
department store • department official • department spokesman • department head • department spokeswoman • ...
department + czasownik
Kolokacji: 245
Department issues • Department announces • Department estimates • Department releases • department operates • department plans • ...
czasownik + department
Kolokacji: 61
graduate from the law department • find in the Calvados department • divide into several departments • refer to the Justice Department • ...
przymiotnik + department
Kolokacji: 100
customer-service department • athletic department • academic department • legal department • federal Department • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
1. customer-service department = departament klient/klientka-wojskowy customer-service department
3. academic department = katedra (jednostka organizacyjna uczelni) academic department
5. legal department = dział prawny legal department
9. large department = duży departament large department
10. French department = Francuski departament French department
11. special department = specjalny departament special department
13. medical department = medyczny departament medical department
14. municipal department = miejski departament municipal department
19. overseas department = zagraniczny departament overseas department
20. human resources department = dział zasobów ludzkich, dział personalny human resources department
22. major department = ważny departament major department
23. environmental department = ekologiczny departament environmental department
24. English department = wydział filologii angielskiej English department
28. whole department = cały departament whole department
29. American department = Amerykański departament American department
30. Honduran department = Honduranin departament Honduran department
32. administrative department = administracyjny departament administrative department
33. military department = militarny departament military department
przyimek + department
Kolokacji: 24
from promotion department • through one's department • into several departments • such as government departments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.