"current conductor" — Słownik kolokacji angielskich

current conductor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny dyrygent
  1. current przymiotnik + conductor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Its current conductor and musical director is Mark Anthony Carpio.