"current balance" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "current balance" po angielsku — Słownik polsko-angielski

current balance

rzeczownik
  1. aktualny stan konta

"current balance" — Słownik kolokacji angielskich

current balance kolokacja
  1. current przymiotnik + balance rzeczownik = aktualny stan konta
    Zwykła kolokacja

    "You may call me at any time for a confirmation of your current balance," he said.

    Podobne kolokacje: