"current authority" — Słownik kolokacji angielskich

current authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna władza
  1. current przymiotnik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He continued: "This is a perfidious attempt at destabilizing the current authorities.