"current Queen" — Słownik kolokacji angielskich

current Queen kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna Królowa
  1. current przymiotnik + queen rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As a son of the current Queen extra security measures are taken, in advance of the official visit itself.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo