BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cudowne dziecko" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cudowne dziecko" po polsku

cudowne dziecko

rzeczownik
 1. wunderkind  
 2. child prodigy , wonderkid
  • cudowne dziecko (geniusz)
 3. wonder boy  
 4. infant prodigy  
 5. wonder child
  • cudowne dziecko, mały geniusz (dziecko, które w młodym wieku wykazuje ponadprzeciętne zdolności)
 6. whizzkid BrE , także: whizz-kid , whiz kid AmE , także: whiz-kid

"cudowne dziecko" — Słownik kolokacji angielskich

child prodigy kolokacja
 1. child rzeczownik + prodigy rzeczownik = cudowne dziecko (geniusz)
  Bardzo silna kolokacja

  He was a child prodigy who first performed at the age of four.

  Podobne kolokacje:
wonder boy kolokacja
 1. wonder rzeczownik + boy rzeczownik = cudowne dziecko
  Luźna kolokacja

  You're considered quite the wonder boy with the higher ups, according to him.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo