"cruel sport" — Słownik kolokacji angielskich

cruel sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okrutny sport
  1. cruel przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Hunting and all cruel sports which are totally anachronistic in present day society.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo