"criticize officials" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skrytykuj urzędników
  1. criticize czasownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Uzbekistan also has a so-called "insult law," which makes it a crime to criticize the president, his family, other officials or public institutions.