"criticize in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krytykować w czyjś książka
  1. criticize czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Richard Dawkins criticized Aquinas' collection of arguments in his book The God Delusion.

    Podobne kolokacje: