"created to focus" — Słownik kolokacji angielskich

created to focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stworzony do ogniska
  1. create czasownik + focus czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1969 Glazer began a teaching career at Harvard after being awarded one of five positions created to focus on the problems of the cities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo