"create news" — Słownik kolokacji angielskich

create news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwarzać wiadomości
  1. create czasownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    No more information except the promise that the "explosive material in this book will create headline-making news and major publicity throughout the country."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo