"cover of the track" — Słownik kolokacji angielskich

cover of the track kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nakrycie śladu
  1. track rzeczownik + cover rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 2011 Katerina Graham posted a cover of the track on her YouTube page.

    Podobne kolokacje:

podobne do "cover of the track" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cover of the track" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom

podobne do "cover of the track" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cover of the track" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
nazwa własna