"convincing picture" — Słownik kolokacji angielskich

convincing picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekonywając obraz
  1. convincing przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Those things that, taken incrementally, make a convincing picture of real life, and maybe get you onto Page 1, too.

powered by  eTutor logo