BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"convincing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

convincing przymiotnik

convincing + rzeczownik
Kolokacji: 54
convincing evidence • convincing victory • convincing case • convincing argument • convincing people • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. convincing evidence = przekonywające dowody convincing evidence
2. convincing victory = przekonywające zwycięstwo convincing victory
3. convincing case = przekonywając przypadek convincing case
4. convincing argument = przekonujący argument, przekonywający argument convincing argument
5. convincing people = przekonywając ludzi convincing people
czasownik + convincing
Kolokacji: 4
sound convincing • look convincing • need convincing • prove convincing
przysłówek + convincing
Kolokacji: 19
most convincing • entirely convincing • pretty convincing • utterly convincing • completely convincing • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.