BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"convincing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "convincing" po angielsku

convincing *

przymiotnik
 1. przekonujący, przekonywający
  She was so convincing that we've all believed her. (Ona była tak przekonująca, że wszyscy jej uwierzyliśmy.)
  They presented some convincing arguments. (Oni przedstawili kilka przekonujących argumentów.)
  He acts in a very convincing way. (On gra w bardzo przekonujący sposób.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. przekonać kogoś (np. że coś jest prawdą)
  Your explanation didn't convince me. (Twoje wytłumaczenie nie przekonało mnie.)
  Do you really think that this poor excuse will convince her? (Czy naprawdę myślisz, że ta kiepska wymówka ją przekona?)
  He convinced me to go for a walk. (On przekonał mnie do pójścia na spacer.)
czasownik
 1. przekonać (sprawić, że ktoś uwierzy, że to, co mówimy jest prawdą) [TRANSITIVE]
  She convinced me to go on a vegetarian diet. (Ona przekonała mnie, abym przeszedł na dietę wegetariańską.)
  It was hard to convince him not to leave the country. (Ciężko było przekonać go, żeby nie wyjeżdżał z kraju.)
  zobacz także: persuade
 2. namówić (kogoś do zrobienia czegoś) [TRANSITIVE]
  He convinced me to go with him to a party. (On namówił mnie, bym poszedł z nim na imprezę.)
  She is trying to convince me to buy myself a dog. (Ona stara się namówić mnie, abym kupił sobie psa.)
  link synonim: persuade

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo