"contribute lyrics" — Słownik kolokacji angielskich

contribute lyrics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisz liryków
  1. contribute czasownik + lyrics rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Liljay contributed lyrics to three of the ten songs in this album.

powered by  eTutor logo