"contribute funds" — Słownik kolokacji angielskich

contribute funds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpłać fundusze
  1. contribute czasownik + fund rzeczownik
    Silna kolokacja

    In addition, both the state and local government would also contribute funds for other projects.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo