"contribute essays" — Słownik kolokacji angielskich

contribute essays kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisz wypracowania
  1. contribute czasownik + essay rzeczownik
    Silna kolokacja

    She also contributed poetry, essays and short stories to various magazines.

powered by  eTutor logo