"contrast with the approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontrast z podejściem
  1. contrast czasownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Technical details are presented where useful, but the primary concern is explaining the underlying philosophy and culture, often contrasted with the Western military approach.

powered by  eTutor logo