BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"consume several tons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skonsumuj kilka ton
  1. consume czasownik + ton rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In 1950 the world consumed 20 million tons of seafood, according to industry figures.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo